AKTUALNOŚCI

Kongres ECO FOOD 360


Carrefour zorganizuje jeden z największych kongresów poświęconych rolnictwu i żywności ekologicznej w Polsce

11 czerwca w Warszawie odbędzie się pierwszy Kongres Rolnictwa i Żywności Ekologicznej ECO FOOD 360, którego organizatorem jest Carrefour Polska. Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej oraz promocja polskiego rolnictwa ekologicznego. Demokratyzacja żywności ekologicznej wśród polskich konsumentów, jest jednym z priorytetów strategii transformacji żywieniowej realizowanej przez sieć Carrefour na polskim rynku. Kongres został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Kongres ECO FOOD 360 to wydarzenie, które w całości zostanie poświęcone upowszechnieniu wiedzy na temat rolnictwa i żywności ekologicznej wśród rolników konwencjonalnych, producentów i przetwórców żywności, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz konsumentów. Wśród zaproszonych przez Carrefour mówców, znaleźli się polscy i międzynarodowy eksperci, w tym m.in. dr Flavio Paoletti
z Włoch - naukowiec z Centrum Badań Żywności i Żywienia przy Radzie ds. Badań
i Ekonomii Rolnictwa w Rzymie, dr Jostein Hertwig z Norwegii, zarządzający Międzynarodową Fundacją BERAS i badający wpływ rolnictwa na region Morza Bałtyckiego, futurystka trendów żywności Birthe Linddal z Danii czy prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska, wybitny polski ekspert zajmujący się tematem żywności ekologicznej ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Celem Carrefour jest zainspirowanie decydentów oraz biznesu w Polsce oraz zachęcenie ich do podjęcia wzmożonych działań na rzecz rozwoju rynku żywności ekologicznej w naszym kraju.

 

Carrefour realizując swoją globalną strategię transformacji żywieniowej pragnie zostać światowym liderem w zakresie zmiany żywienia dla wszystkich. Jednym z priorytetów naszej strategii jest upowszechnienie produktów BIO wśród konsumentów. Polski rynek żywności ekologicznej jest wciąż słabo rozwinięty i wymaga wsparcia w zakresie edukacji, ustawodawstwa, rozwoju produkcji, logistyki, promocji czy sprzedaży. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację Kongresu ECO FOOD 360 – mówi Christophe Rabatel, Prezes Carrefour Polska. W kongresie wezmą udział zarówno uznani eksperci z polskiego rynku, jak również szereg międzynarodowych autorytetów podejmujących tematykę rolnictwa i żywności ekologicznej w Polsce i na świecie. Jesteśmy przekonani, że przyczyni się on do popularyzacji wiedzy na temat walorów żywności ekologicznej i jej wpływu na zdrowie, a przede wszystkim – zwróci uwagę szerokiego audytorium na konieczność zwrotu ku naturze, naturalnym formom produkcji, przetwórstwa oraz konsumpcji, a także wypromuje potencjał polskiego rolnictwa ekologicznego na arenie międzynarodowej dodaje Rabatel.

 

Patronat honorowy nad Kongresem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej, Jan Krzysztof Ardanowski, a patronami zostali Krajowa Rada Izb Rolniczych, Koalicja na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO w Polsce, Polska Izba Żywności Ekologicznej, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN, Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie, organizacje pozarządowe: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Centrum UNEP-GRID Warszawa oraz Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Kongres otrzymał również wsparcie patronów medialnych, magazynów: Biokurier oraz Ekodostawcy, a także portali Twoje-środowisko.pl
i Dietetycy.org.pl.

 

W pracach nad agendą oraz wyborem prelegentów Kongresu ECO FOOD 360 brała udział Rada Programowa złożona ze znamienitych ekspertów polskiego rynku, którym bliskie są obszary rolnictwa i żywności ekologicznej w Polsce. Wśród jej członków znaleźli się: prof. nadzw. dr hab. Bolesław Rok - dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego
w Warszawie, prof. dr hab. Ewa Rembiałkowska ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Karol Krajewski – doradca w gabinecie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Katarzyna Jagiełło - koordynatorka kampanii na rzecz ochrony pszczół i rolnictwa ekologicznego w Greenpeace Polska, Łukasz Gębka – właściciel Gospodarstwa Farma Świętokrzyska, Mieczysław Babalski – rolnik ekologiczny, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia EKOŁAN, Krystyna Radkowska - Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej oraz przedstawiciele Carrefour Polska: Anna Kurnatowska – dyrektor
ds. produktów świeżych i Maria Cieślikowska - dyrektor komunikacji zewnętrznej i PR.

 

W ramach realizowanej strategii transformacji żywieniowej, Carrefour Polska podejmuje również szereg innych działań, których celem jest wsparcie polskiego rolnictwa oraz promocji i sprzedaży polskich produktów lokalnych i regionalnych. Sieć podpisała, m.in. kontrakty farmerskie z piętnastoma polskimi dostawcami na kilkanaście rodzajów warzyw, przyznała wsparcie finansowe o wartości blisko 800.000 złotych dla 25 polskich gospodarstw na rozwój upraw ekologicznych, jak również wprowadziła do swoich sklepów certyfikowane produkty ekologiczne od polskich producentów. Carrefour Polska jest również inicjatorem pierwszej na rynku Koalicji na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności Bio
w Polsce, która została powołana pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem działania Koalicji jest podejmowanie inicjatyw prowadzących do budowy rynku żywności ekologicznej i wdrożenie rozwiązań wspierających rozwój tego rynku w Polsce oraz podniesienie poziomu wiedzy konsumentów. Organizacja Kongresu ECO FOOD 360 przez Carrefour jest realizacją jednego z największych wyzwań stojących przed Koalicją, jakim jest upowszechnienie wiedzy i edukacji wszystkich środowisk na temat roli
i znaczenia rolnictwa i żywności ekologicznej w życiu człowieka oraz w zrównoważonym rozwoju naszego kraju.

 

Więcej informacji o Kongresie na stronie: www.ecofood360.pl 

I KONGRES POLSKIEJ IZBY ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ –

Strategia promocji żywności ekologicznej w Polsce

Termin – 22 marca 2019, piątek, godz. 10:00

Miejsce – budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, ul. Wspólna 30, sala Wzorcownia

PROGRAM KONGRESU
  

10:00-10:30 – rejestracja gości i kawa

10:30 -13:00 – pierwszy panel dyskusyjny 

 

1.     10:30-10:45 Minister Rolnictwa lub jego zastępca – plany ministerstwa i wspracie dla rolnictwa ekologicznego

 

2.     10:45-11:00 Projekty Ministerstwa kierowane do dzieci

Panelista:  Michał Rzytki- Dyrektor Departamentu Promocji i Jakości Żywności 

 

3.     11:00- 11:30 Sklep 100% eko

Jak prowadzić Sklep ekologiczny, doświadczenia z Włoch i Polski

Panelista: Sławomir Chłoń- Członek Rady PIŻE, Prezes Zarządu Organic Farma Zdrowia

 

4.     11:30-11:45 Pierwsze w Polsce targi tylko BIO. Nowe spojrzenie, nowe możliwości, nowe perspektywy – Warsaw BIOEXPO.

Panelista: Agata Szczepaniak, Katarzyna Drobińska- Ptak Warsaw Expo

 

5.     11:45-13:00 Otwarta dyskusja w podziale na grupy/komisje, ustalenie celów i strategii na kolejne lata; proponowane tematy:

Jak zwiększyć liczbę upraw ekologicznych w Polsce?

Jak wypromować w społeczeństwie wiedzę o ekologii?

Jak zwiększyć sprzedaż ekologicznej żywności w Polsce?

Pozostałości pestycydów – wypracowanie stanowiska PIŻE na ten temat

Szkoły i żywienie zbiorowe – szanse i zagrożenia

Jak przekonać polskich przetwórców do produkcji ekologicznej?


Koniec części otwartej kongresu. 

13:00-17:00 – drugi panel – Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej – tylko dla członków PIŻE
13:00-14:00 – lunch

1.14:00 – 14:15 – omówienie dotychczasowych działań Polskiej Izby Żywności Ekologicznej
Prowadzący – Krystyna Radkowska

2.14:15 – 14:30 – omówienie planów na rok 2019
Prowadzący – Krystyna Radkowska

3.14:30 – 15:30 – wspólne omówienie strategii i wyników spotkań w grupach, ustalenie celów krótko i długofalowych PIŻE
Prowadzący – Krystyna Radkowska i Sylwester Strużyna

4.15:30 – 16:00 – głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego PIŻE za 2018 rok i nad absolutorium
Prowadzący – Krystyna Radkowska i Sylwester Strużyna

5. 16.00 – 16:30 – spotkanie Rady PIŻE i równolegle zarządu PIŻE


Prosimy o potwierdzenie Państwa obecności do dnia 1 marca mailowo na adres: biuro@pize.info.pl.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona. Udział w kongresie dla członków PIŻE jest bezpłatny.

W trakcie całego dnia będzie możliwość zaprezentowania (a co za tym idzie skosztowania) produktów Członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej. Chętne firmy serdecznie proszę o przesłanie informacji o produktach, które chciałyby zaprezentować w trakcie konferencji na maila: biuro@pize.info.pl do dnia 5 marca 2019 roku.


IMAS Agri: Coraz lepsza wiedza Polaków na temat żywności ekologicznej

 

Z najnowszego raportu agencji badawczej IMAS International „Żywność ekologiczna w Polsce 2018” wynika, że zdecydowana większość Polaków ma wykształcone wyobrażenie na temat BIO żywności, a 44% prawidłowo rozpoznaje zielony listek będący unijnym logo żywności ekologicznej.

Polacy mają wysoki poziom świadomości i wiedzy na temat ekożywności - większość konsumentów ma spontaniczne skojarzenia z takimi produktami, z których połowa odpowiada unijnej definicji BIO żywności. Najczęściej, ekożywność kojarzona jest spontanicznie z uprawami bez sztucznych nawozów oraz z odpowiednim chowem zwierząt (łącznie 30%), brakiem sztucznych dodatków, takich jak konserwanty, aromaty, barwniki, antybiotyki (24%).
Z raportu wynika także, że cztery piąte dorosłych Polaków poszukuje informacji na temat BIO żywności, a głównym źródłem jest Internet (65%) oraz opinie znajomych lub rodziny (32%).

W jaki sposób najłatwiej rozpoznać żywność ekologiczną?

Katarzyna Łozińska-Wróbel, badacz prowadzący projekt Ekożywości w IMAS odpowiada: „Certyfikowana ekologiczna żywność opatrzona jest odpowiednim symbolem. Z naszego badania wynika, że blisko połowa Polaków prawidłowo rozpoznaje zielony listek będący unijnym logo żywności ekologicznej. Firmom posługującym się tym symbolem pozwala na szybką i łatwą identyfikację produktu ekologicznego. Biorąc pod uwagę mnogość obecnych na rynku oznaczeń, określeń czy certyfikatów związanych z żywnością tradycyjną, regionalną, naturalną, można uznać ten wynik za satysfakcjonujący”.Bez 23png

W badaniu został przedstawiony również podział rynku na segmenty. Najlepiej zorientowani w temacie konsumenci należący do segmentu Ekoentuzjastów mówią tak „Żywność ekologiczna to taka, przy której nie stosuje się nawozów sztucznych, oprysków oraz pestycydów. Ma ona lepszy wpływ na zdrowie, ma też naturalny smak. Chętnie wybieram taką żywność, nawet jeśli z wyglądu jest mniej efektowna (mniejsze owoce, warzywa) i droższa”.

Więcej raportów IMAS Agri: http://imas.pl/doswiadczenie/raporty/raporty-imas-agri/

O BADANIU

IMAS International (imas.pl) w dniach od 23 października do 6 listopada 2018 roku przeprowadził badanie dotyczące żywności ekologicznej zrealizowane metodą ankiety internetowej CAWI na dwóch próbach. Badanie konsumenckie na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15-65 lat; N=1000. Rozkład płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu (NUTS 2) zgodny z rozkładem populacji mieszkańców Polski. Dodatkowo, zostało przeprowadzone badanie biznesowe na celowej próbie firm z branży żywności ekologicznej i tradycyjnej, n=100. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.imas.pl

O IMAS INTERNATIONAL

IMAS International Sp. z o.o. (www.imas.pl) od 1994 roku zajmuje się profesjonalnymi badaniami rynku i opinii społecznej. Prowadzi badania w Polsce i za granicą. Od 2017 roku prowadzi rolniczy panel badawczy IMAS Agri (www.imasagri.pl), w ramach którego wspólnie z rolnikami pomaga firmom i instytucjom związanym z branżą rolną w ulepszaniu produktów i dopasowywaniu usług do zmieniających się warunków.


W dniach 12-14 października odbędą się XI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I NATURALNEJ NATURA FOOD w Łodzi. Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy patronem tego wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska numer 221. Przypominamy również, że w trakcie trwania targów odbędzie się Walne Zgromadzenie Izby. Więcej szczegółów na zamkniętej grupie PIŻE.


Zapraszam do zapoznania się z  podsumowaniem Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 18.05.2018

Serdecznie zapraszamy na Walne zgromadzenie PIŻE. Zgromadzenie odbędzie się 18 maja o godzinie 14:00 w trakcie trwania targów BIO CONTRACTING. Ptak Warsaw Expo Aleja Katowicka 62, Nadarzyn Sala konferencyjna przy wejściu F1


Raport z działań styczeń-marzec 2018:


W dniu 20.03.2018 odbyło się spotkanie z Japonską Organizacją Handlu zagranicznego JETRO.

Spotkanie miało na celu przedstawienie wiedzy na temat polskiego rynku żywności ekologicznej.

Przedstawicielka japońska podzieliła się również ogólnymi informacjami dotyczącymi rynku ekologicznej żywności w Japonii.

Ze względu na bardzo wysokie ceny owoców i warzyw , rynek ekologiczny jest jeszcze raczkującym rynkiem, aczkolwiek podpisanie umowy w tym roku z Unią Europejską budzi nadzieje na powiększenie importu owoców i warzyw do Japonii jak i na wzrost zapotrzebowania na ekologiczne produkty.

W spotkaniu z ramienia Piże wzieli udział: Iwona Olszewska, Mateusz Kuciak i Łukasz Marach


Zostaliśmy Patronem targów @BIOcontacting! To trzy dni spotkań biznesowych, kulinarnego show, konkursów, wykładów poświęconych tematyce ekologicznej, pokazów makijażu, wykonanego kosmetykami organicznymi oraz szkoleń poświęconych certyfikacji i eko rynkowi. Nie może Was zabraknąć, do zobaczenia 18 – 20 maja na @BIOcontracting 2018."
PIŻE

Gratuluję wszystkim członkom Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, którzy wspólnie ze mną trzymali do dnia dzisiejszego kciuki - udało się, jesteśmy wpisani w KRS, mamy NIP i wszystko, żeby zaczynać działać.
Jutro odbiorę dokumenty i roześlę Państwu komplet informacji w tym tygodniu.

Krystyna Radkowska

Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

+48 501 104 087

www.pize.info.pl


                                                                                                                                                                      biofach-2018-logo-72dpi-rgbgif

Witam,

odpowiadając na Państwa pytania zapraszam do udziału na wspólnym stoisku PIŻE na targach Biofach w 2018 roku w lutym.

Dokładne warunki będą nam znane niedługo. Mniej więcej w cenie 200 euro będą Państwo mieli do dyspozycji 2 półki i możliwość bycia na miejscu celem promocji własnych produktów i prowadzenia rozmów biznesowych.

Ze względu na wytyczne ministerstwa udział jednak nie będzie możliwy, jeśli nie zgłosimy Państwa certyfikatów BIO do piątku najpóźniej.

Zgłoszenie certyfikatu jeszcze nie definiuje Waszej obecności.

Podsumowując, jeśli zastanawiacie się nad pojechaniem na Biofach - PROSZĘ O PILNE PODESŁANIE CERTYFIKATÓW BIO.

Jeśli ich nie dostanę to nie będzie już możliwości dołączenia.

Jeśli je dostanę - to zawsze możecie zrezygnować.

UWAGA - certyfikaty należy podesłać w jednym mailu, w lekkim formacie. Jeśli jest ich kilka - w spakowanym pliku.

Jak tylko będę znała szczegóły - poinformuję Państwa o nich.


 

Krystyna Radkowska

Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

+48 501 104 087

www.pize.info.pl
                                                                   banerek800x425pize_1jpg
W terminie 13-15.10.2017 r. w Łodzi odbędzie się X jubileuszowa edycja Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD oraz VI edycja Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO. 

NATURA FOOD i beECO to imprezy o ugruntowanej pozycji, na które cała branża czeka z niecierpliwością. Tegoroczna edycja to blisko 350 wystawców z Polski, Czech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Litwy, Białorusi, Szwecji czy Ukrainy – oferujących szeroką gamę ciekawych produktów i rozwiązań, które są znane konsumentom oraz takich, które dopiero co pojawiły się na rynku. Każdy odwiedzający Targi, który związany jest zawodowo z branżą biożywności i produktami ekologicznymi będzie miał szansę nawiązać nowe kontakty biznesowe, odbyć spotkania branżowe oraz poszerzyć swoją wiedzę, uczestnicząc w bogatym programie wydarzeń tj. Akademia Biokuriera, Forum EKObranży, BIObiznes Forum, Konkurs o Złoty Medal NATURA FOOD, Konkurs o Złoty Medal beECO, rozstrzygnięcie konkursów EkoInnowacje oraz Tygiel Smaków.

Ekologiczna żywność, ekologiczne produkty codziennego użytku i ekologiczny styl życia na stałe wpisały się w naszą codzienność. Podążanie trendem eko to już nie tylko moda, ale konieczność, wynikająca z idei zrównoważonego rozwoju czy dbałości o zdrowie i środowisko naturalne. Dlatego Targi to również szereg wydarzeń towarzyszących, skierowanych do miłośników zdrowego stylu życia, pasjonatów gotowania, osób borykających się z problemem alergii, czy też wszystkich, którzy zamierzają podjąć wyzwanie życia
w stylu eko. To właśnie dla nich dedykowane są: 2 Ogólnopolskie Spotkanie Blogerów Kulinarnych,
2 Forum Alergii, pokazy i konkursy kulinarne w strefie Chwyć byka za rogi,
bezpłatne porady i konsultacje
z ekspertami oraz degustacje produktów przygotowane przez wystawców.


Targi NATURA FOOD i beECO to miejsce dla wszystkich, którym nie jest obca maksyma „jestem tym co jem, jak żyję i co mnie otacza”.Organizatorem imprezy są Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa.


Kontakt prasowy:

Agata Szczepaniak

kierownik projektu

Tel. 603 172 934

Email: a.szczepaniak@targi.lodz.pl 

Godziny zwiedzania

13 października - 10:00 - 18:00

14 października - 10:00 - 18:00

15 października - 10:00 - 17:00


Zachęcamy do zakupu biletów w systemie on-line.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.NATURAFOOD.pl oraz www.beeco.com.plIV Forum EKObranży

13 października 2017 (piątek)

IV Forum Ekobranży organizowane przez redakcję magazynu EKOdostawcy już od 4 lat nie tylko trafnie diagnozuje sytuację ekobranży, ale pozwala też poznać najważniejsze kierunki rozwoju
w tym sektorze. Podczas Forum omówione zostaną perspektywy rozwoju rynku ekoproduktów w obliczu ostatnich zmian oraz znaczenie w dystrybucji oraz promocji certyfikowanej żywności w delikatesach. Udział wydarzeniu biorą zarówno liderzy w ekobranży, jak również dystrybutorzy, producenci, przetwórcy, detaliści, menedżerowie delikatesów, przedstawiciele dużych sieci handlowych, a także cenieni eksperci branżowi


BIObiznes Forum
14-15 października 2017 (sobota, niedziela)

BIObiznes Forum to cykl spotkań dla właścicieli i pracowników sklepów z ekoproduktami a także restauratorów i pracowników gastronomii. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie działania poza sprzedażą przyciągną klientów, co trzeba wiedzieć, otwierając sklep specjalistyczny, jakie są zalety certyfikacji, jak wykorzystać badania shooperowe oraz  social media w promocji własnej marki, sklepu czy restauracji. BIOBIZNES FORUM ma charakter otwarty.


AKADEMIA BIOKURIERA
14 października 2017 (sobota)

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest "Skuteczna sprzedaż w ekosklepie. Jak to zrobić w czasach ekspansji sieci?".

Karol Przybylak redaktor naczelny Magazynu Biokurier wspólnie z zaproszonymi gośćmi przeprowadzi panel dyskusyjny z udziałem publiczności. Wspólnie odpowiedzą na pytania, jakie atuty i potencjał mają specjalistyczne sklepy
z żywnością ekologiczną oraz jak skutecznie wykorzystać te cechy w walce
z poszerzającym się gronem konkurentów.


2 OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE BLOGERÓW KULINARNYCH - 14 października 2017 (sobota)

Zapraszamy na spotkanie z najprawdziwszym smakiem i rozmowę
o naturze, ekologii, podróżach kulinarnych i sile opowieści.
Do udziału zachęcamy blogerów kulinarnych, lifstylowych, propagatorów zdrowego stylu życia oraz bycia fit. 2 Ogólnopolskie Spotkanie Blogerów Kulinarnych to okazja do aktywnego networkingu i nawiązania biznesowych znajomości. Dla uczestników przygotowaliśmy szereg atrakcji mi.in.: warsztaty kulinarne, pokazy kulinarne, gra miejska w przestrzeni targowej EKO Karuzela, degustacje z pasji do dobrego jedzenia, spotkania i porady, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.


2 FORUM ALERGII

15 października 2017 (niedziela)

Wiedzę związaną z alergiami będzie można pogłębić w trakcie 2 Forum Alergii (15.10), które zostało przygotowane wspólnie z redakcją Hipoalergiczni,
a poprowadzi je redaktor naczelna Magazynu Hipoalergiczni – Żaneta Geltz, której gośćmi specjalnymi będą dr Danuta Myłek oraz Davina Reeves Ciara.
Uczestnicy forum uzyskają informacje o różnych rodzajach alergii, dowiedzą się jak komponować dietę alergika z wykorzystaniem naturalnych produktów oraz jaką rolę w walce z alergią pełnią kosmetyki naturalne. Poruszone zostaną tematy chorób autoimmunologicznych. Prowadząca wyjaśni prawidłowe znaczenie słowa "hipoalergiczny" oraz zdemaskuje "hipoalergiczną ściemę". Podczas Forum odbędzie się również kolejny etap odsłony projektu DOM ALERGIKA, w którym znajdą się ciekawe rozwiązania wnętrzarskie.


STREFA POKAZÓW KULINARNYCH

13 - 15 października 2017 (piątek - niedziela)

Strefa pokazów kulinarnych już na stałe wpisała się w targi NATURA FOOD i w bieżącym roku odbędzie się pod hasłem "Chwyć byka za rogi". Pieczę nad strefą pełni Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia". Wśród punktów programu znajdują się pokazy kulinarne z wykorzystaniem ekologicznej wołowiny, konkurs dla uczniów szkół gastronomicznych, konkurs i warsztaty w ramach 2 Ogólnopolskiego Spotkania Blogerów Kulinarnych.


KONKURS O ZŁOTY MEDAL NATURA FOOD 2017

13 października 2017 (piątek)

Już po raz dziesiąty wręczymy nagrody w konkursie o Złoty Medal NATURA FOOD. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych produktów ekologicznych, naturalnych i tradycyjnych prezentowanych podczas Targów. Złoty Medal NATURA FOOD  jest synonimem wysokiej jakości produktu i bardzo często wykorzystywany jest do promocji na rynku. Jest to wyjątkowe wyróżnienie, które cieszy się ogromnym uznaniem zarówno wśród wystawców jak i odwiedzających.  


KONKURS O ZŁOTY MEDAL beECO 2017

13 października 2017 (piątek)

Po raz pierwszy wyłonimy laureatów Konkursu o Złoty Medal Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO. Produkty ocenione zostaną w  pięciu kategoriach: produkty ekologiczne, produkty naturalne, produkty innowacyjne, produkty hipoalergiczne oraz produkty wegańskie.


Aktualne informacje dostępne są na naszej stronie
www.naturafood.pl; www.beeco.com.plSzanowni Członkowie PIŻE,                                                                                                                                                     logo-natexpo-1png

z przyjemnością informuję, że mamy możliwość pojechania ze wspólnym stoiskiem PIŻE na targi do Paryża:      

http://natexpo.com/en/

Możliwość taką otworzyła przed nami  Ambasada Polski udostępniając nam miejsce wystawowe na wspólne stoisko - na zasadach podobnych jak to się odbyło w lutym przy BioFachu.

Czekam na dokładną wycenę mebli, których koszty musimy pokryć i w zależności od tego ile członków PIŻE będzie zainteresowanych udziałem - taką kwotę trzeba będzie uiścić tytułem wpisowego - całość kosztów podzielę na ilość chętnych.

Proponuję więc Państwu następujące warunki współpracy - przy założeniu, że pojedzie z nami 10 firm (cena ulegnie zmianie, jeśli pojedzie ich mniej, więcej będzie ciężko zmieścić, więc na targi zostanie zakwalifikowanych 10 pierwszych firm, które odpowiedzą na tego maila). Ze wstępnych obliczeń wychodzi kwota około 150-200 euro za udział, w tym:

1. możliwość zaprezentowania Państwa produktów na targach - jedna półka do dyspozycji, na jej wymiary czekam, myślę, że do piątku będziemy je znać - oczywiście chodzi o eleganckie, szklane witryny

2. transport Państwa produktów - każdy może przesłać do mnie jedną paczkę z folderami i produktami - ja je zawiozę na miejsce i wyeksponuję

3. obsługa stoiska - ja będę na miejscu przez całe targi (mam nadzieję wspólnie z niektórymi z Państwa) przygotowana do rozmowy na temat oferty każdego z naszych reprezentowanych członków - w języku angielskim i francuskim

4. miejsce we wspólnym katalogu, który przygotujemy na początku października w języku francuskim i angielskim dla odwiedzających targi - wydrukujemy ok. 1000 sztuk

5. możliwość bycia na miejscu, stoisko mamy około 10 metrowe, więc nie może na nim przebywać nieograniczona ilość osób, ale w przypadku dużego zainteresowania byciem osobiście na miejscu ustalimy dyżury i zasady i damy radę

6. być może wejściówek wystawców dla Państwa - ale o to jeszcze muszę dopytać, nie wiem w jakiej są cenie

 

Po Państwa stronie leży:

1. odpisanie na tego maila do piątku 15 września, że jesteście zainteresowani - uwaga, tylko pierwszych 10 firm zostanie zakwalifikowana ze względu na małą ilość miejsca

2. opłacenie wystawionej proformy na kwotę w złotych polskich odpowiadającej 150-200 euro - dokładną kwotę podam za kilka dni, jak wszystko z ambasadą policzę, nie znam jeszcze kosztów półek, które dla nas będę zamawiać. Plus koszt wejściówki wystawcy dla chętnych. Kwota będzie też zależna od ilości chętnych.

3. dostarczenie produktów mniej więcej do 19 października na adres PIŻE, czyli do Warszawy na Kickiego 1

4. dostarczenie materiałów graficznych i tekstów potrzebnych od przygotowania folderu - do końca września najprawdopodobniej - inaczej nie wyrobimy się z poskładaniem i drukiem folderów.

 

UWAGA - zapraszam też do zgłoszenia się do bycia w samym folderze, jeśli nie chcą Państwo jechać na targi - nic nie stoi na przeszkodzie by się w nim pojawić i w ten sposób zainteresować kupców z Francuskich targów. Koszt bycia w folderze to około 150 PLN - jeszcze wycenię to z grafikiem i drukarnią w zależności od ilości chętnych. Są to koszty tylko dla tych z Państwa, którzy nie uiszczą całej kwoty za stoisko - tam już koszt folderu jest wliczony.

 

Pozdrawiam i jestem do dyspozycji w razie pytań.

 

Krystyna Radkowska

Prezes Polskiej Izby Żywności Ekologicznej

+48 501 104 087

www.pize.info.pl
Zapraszam na Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Żywności Ekologicznej w dniu 10 sierpnia o godzinie 12stej w siedzibie PIŻE czyli przy ul. Kickiego 1. Celem spotkania jest wprowadzenie czterech poprawek do statutu - wskazanych przez sędziego KRS - szczegóły na stronie Izby w aktualnościach. Treść dokumentów, które będziemy procedować umieściłam na forum PIŻE. Osoby, które w kwietniu przesłały pełnonocnictwo do niniejszych poprawek, będą w razie nieobecności na zgromadzeniu reprezentowani przez pełnomocnika. W razie pytań pozostaję do dyspozycji. Proszę o udostępnienie informacji dalej.

 

Komplet dokumentów do przeczytania zamieściłam na naszym forum pod linkiem:

 

http://pize.phorum.pl/viewtopic.php?f=12&t=59

 

Przypominam, że posiadam pełnomocnictwa większości z Państwa - i te osoby nie muszą się osobiście zjawić na zgromadzeniu.
Jednak serdecznie zapraszam, myślę, że lepiej będzie wyglądał dokument z listą obecności nie podpisaną jedynie przeze mnie.

 

Obecność członków Zarządu jest jednak konieczna ze względu na to, że cały zarząd podpisuje poprawki - osobiście.
  

Pozdrawiam,

Krystyna Radkowska

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Agencji Rynku Rolnego wpłynęło zapytanie od amerykańskiej firmy PURE GROUND INGREDIENTS, zainteresowanej współpracą z polskimi producentami ziół, takich jak: rumianek, mięta, pokrzywa, itp. Produkty te muszą pochodzić z upraw ekologicznych, organicznych i nie mogą zawierać pozostałości pestycydów.

 

W przypadku zainteresowania współpracą będę zobowiązana za przekazanie stosownej informacji na adres poczty elektronicznej:j.kowalik-trzasko@arr.gov.pl

(z podaniem nazwy firmy, strony internetowej oraz danych teleadresowych osoby do kontaktu wraz z adresem mailowym).

 

Proszę o przesyłanie zgłoszenia firm do poniedziałku, 29 maja 2017 r.

 

Pozdrawiam,

Krystyna Radkowska

 POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ - 10 CZERWCA, PIKNIK Z MINISTERSTWEM ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

 

Ministerwsto Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza wszystkich członków PIŻE do udziału w pikniku organizowanym

10 czerwca na terenie warszawskiego Toru Wyścigów Konnych "Służewiec". Udział wystawców jest bezpłatny, natomiast organizacja stoiska w zakresie własnym wystawców.

Piknik będzie miał charakter bezpłatny, a wystawcy będą mieli możliwość sprzedaży produktów.

 

Potwierdzenie uczestnictwa wraz z informacją o wielkości stoiska i zapotrzebowaniu na energię elektryczną prosimy przesyłać koordynatorowi z Ministerstwa, czyli Pan Karolinie Koc na maila:

karolina.koc@minrol.gov.pl, tel. 22 623 24 39

do 28 kwietnia.

 

Pozdrawiam,

Krystyna Radkowska

 WALNE ZGROMADZENIE POLSKIEJ IZBY ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków PIŻE na Walne Zgromadzenie, któe odbędzie się 11 kwietnia 2017 o godzinie 14stej w siedzibie Izby przy ul. Kickiego 1. 

Szczegóły spotkania dostępony na forum PIŻE. 

PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIA 

Biuro powstającej PIŻE zwołuje zgromadzenie założycielskie Izby na dzień 11 kwietnia 2017 r. na godzinę 14:00 w Warszawie przy ul. Kickiego 1.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Dyskusja nad statutem Izby.
 6. Zatwierdzenie statutu Izby - poprawiona wersja poniżej do wglądu - miejsca zmienione na czerwono, poprzednia wersja statutu dostępna na stronie PIŻE w zakładce członkowie.
 7. Zgłaszanie i przedstawianie kandydatów do Rady Izby.
 8. Wybór członków Rady Izby.
 9. Zgłaszanie i przedstawianie kandydatów do Zarządu Izby.
 10. Przerwa (w czasie przerwy zbierze się Rada Izby, która wybierze Zarząd Izby).
 11. Wolne wnioski.
 12. Złożenie podpisów na liście członków Izby do rejestracji w KRS.
 13. Zamknięcie obrad.

 

 

Z poważaniem,  

Krystyna Radkowska

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Krystyna Radkowska

p.o. Prezesa Zaządu

501 104 087

zarzad@pize.info.pl


Download
Statut PIŻE marzec 2017
http://zwalcznude.pl/pize_pliki/StatutPi%C5%BCeFinal%20z%20marca%202017.docx
Statut Polskiej Izby Żywności Ekologicznej z oznaczeniem zmian wprowadzonych przez prawnika, który weryfikuje nasze dokumenty. Zmiany w stosunku do starej wersji statutu są zaznaczone na czerwono.

Statut
http://zwalcznude.pl/pize_pliki/statut_PIZE_FINAL_z_10_sierpnia_2017.pdf
Dokument Microsoft Word [23.3 KB]


 

Polska Izba Żywności Ekologicznej łączy się w żalu w rodziną i najbliższymi Pana Marka Wolniaka, wspaniałego Męża, Ojca i Dziadka, Szefa, właściciela firmy Złoto Polskie, który w środę 29 marca zmarł.
Pogrzeb odbędzie w sobotę 1 kwietnia w Kaliszu, w Sanktuarium Świętego Józefa o godzinie 14.

Drodzy Państwo,

już pierwszego dnia o  godzinie 10 zaczynamy mocnym punktem programu EcoTime czyli  z debatą ekologiczną  pt.: „ Biologizacja – alternatywą dla rolnictwa”.

Czy na pewno tak jest? Jakie stosować praktyki ekologiczne? Jakie nawożenie? Jakie są możliwości i ograniczenia w obrocie produktami ekologicznymi?

Tego wszystkiego dowiemy się podczas debaty.


INFORMACJE:

 „ Biologizacja – alternatywą dla rolnictwa”

TERMIN: SOBOTA , 8.04.2017
10:00 – 13:30  

Wstęp wolny, sala konferencyjna hala G

Moderatorzy:
1.    Marian Szałda – ŚODR Modliszewice
Paneliści:                         
1.    Stanisław Kolbusz – Prezes Stowarzyszenia EkosystEM® Dziedzictwo Natury
2.    Przedstawiciel IUNG Puławy
3.    Sławomir Głuszek Zakład Mikrobiologii, Pracownia Rizosfery Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – „Wpływ pożytecznych mikroorganizmów na poprawę żyzności gleb i jakości plonów w ekologicznych uprawach ogrodniczych”
4.    Anna Kraśniewska, Dyrektor Biura Nasiennictwa  Głównego Inspektoratu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Przedstawiciel MAKRO Cash & Carry Polska – „Możliwości i ograniczenia w obrocie produktami ekologicznymi, tradycyjnymi  i wysokiej jakości”.
5.    Przemysław Karwowski - Aqua Clean Service Poland - "Czyste zbiorniki wodne jako zwiększenie potencjału turystycznego".                              
6.    Jerzy Szymona – PTRE Ekogwarancja „Produkcja ekologiczna certyfikowana”.
7.    Stanisław Łuczak - Innowacyjny sposób - technologia wytwarzania żywności ekologicznej i naturalnej - BIO UPRAWA ROŚLIN z zastosowaniem EKO-PIELNIKA "ŁUCZAK".
8.    Piotr Krajewski – Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze Krajewscy -  „Dobre praktyki ekologiczne”.
9.    Przedstawiciel AGRAPLANT – „Nawożenie”.


W sobotnim programie wydarzenia odbędą się również:

14:00 – 14:45  Jan Czaja - Stowarzyszenie ODROLNIKA - „Sprzedaż bezpośrednia żywności wysokiej jakości przez rolników. Jak to robić?" (wstęp wolny, sala konferencyjna hala G)

15:00- 15:45  Karolina Liberka - New Business Deputy Director  z Agencji Feno -  „Trendy konsumenckie 2017! Co powinieneś zamówić na półki swojego sklepu.” (wstęp wolny, sala konferencyjna hala G).

 Wszystkich Członków PIŻE serdecznie zapraszamy na wspólne stoisko, które organizujemy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członkowie, którzy do 20 grudnia zgłoszą swój udział będą mogli skorzystać z możliwości wystawienia produktów, korzystania ze stoiska i wpisu do katalogu. Pozostałych zainteresowanych proszę o podesłanie kilku produktów i katalogó na adres PIŻE: Kickiego 1, lok U4, Warszawa. Zostanę one wszystkie położone na półce dodatkowej. Szczegóły są opisane na naszym formu w temacie komisji targowej.Zapraszam wszystkich członków PIŻE do zaprezentowania swoich produktów ekologicznych w trakcie Warszawskiego Pikniku Rodzinnego, 19 marca 2017 na warszawskich Bielanach przy Lindego (OPIS BIELANY) w godzinach 11-15.

Na miejscu będą prowadzone warsztaty kulinarne i konsultacje. Zapraszam do bycia częścią pikniku poprzez (do wyboru, lub łącznie):

przekazanie produktów i materiałów marketingowych

przyjechanie na piknik i samodzielne zaprezentowanie swojej oferty

dostarczenie produktów do warsztatów

Całośc odbywa się na zasadzie współracy barterowej.

Warszawski Piknik Rodzinny to tysiące odwiedzających rodzin, setka animacji i ekwiwalent reklamowy na poziomie 100.000 PLN.

Zainteresowanych proszę o kontakt: zarzad@pize.info.pl

więcej o projekcie na www.warszawskiednirodzinne.pl, oraz w poniższej prezentacji. 


Download
Prezentacja Warszawskie Dni Rodzinne IX
Zapraszamy do zapoznania się z misją, logistyką i statystykami projektu
Warszawskie_Dni_Rodzinne_2017_-_prezenta[...]
http://zwalcznude.pl/pize_pliki/Warszawskie_Dni_Rodzinne_2017_-_prezentacja_projektu.pdf 
Dokument PDF [3.2 MB]

TABELA PRODUCENTÓW PIŻE:

 

Z uwagi na zainteresowanie ofertą polskich producentów BIO przez zagranicznych dystrybutorów przygotowujemy plik, w którym każdy z członków PIŻE może opisać swoje produkty.

Serdecznie prosimy o uzupełnienie tabelki wszystkich zainteresowanych członków PIŻE.

Niniejsze informacje zostaną przerobione na ofertę w języku angielskim i wysłane zarówno do firm, z którymi już nawiązaliśmy kontakt na Targach Łódzkich, jak i do przyszłych zainteresowanych.

Niniejsza tabelka posłuży również dietetykom do przygotowania menu na bazie Państwa produktów.

Prosimy więc o szczegółowe informacje odnośnie składu i wartości odżywczych.

Link do tabelki jest na stronie forum PIŻE.

Przypominamy, że mamy też plik z adresami wszystkich sklepów ekologicznych członków PIŻE - jeśli posiadają Państwo sklep prosimy o sprawdzenie czy jest on wpisany na listę adresową PIŻE plik z listą sklepów poniżej:

 


Download
lista sklepów piże.pdf
Dokument PDF [312.6 KB]
http://zwalcznude.pl/pize_pliki/lista%20sklep%C3%B3w%20pi%C5%BCe.pdf
 

W dniach 07-09 października 2016r.

Polska Izba Żywności Ekologicznej po raz pierwszy zaprezentowała się na targach branżowych podczas Międzynarodowych Targów Łódzkich Natura Food.

Miłym zaskoczeniem okazał się być fakt, iż mimo,

że dopiero startujemy z działalnością, byliśmy rozpoznawani przez odwiedzających, a nasze niewielkie stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.

 

 

Nasza obecność na targach była także doskonałą okazją do nawiązania współpracy z firmami zagranicznymi, które są zainteresowane dystrybucją polskich produktów ekologicznych, a często trudno im trafić samemu do konkretnych producentów. Z przyjemnością rozmawialiśmy w imieniu naszych członków z firmami

z Francji, Chin czy Włoch. Aktualnie razem z członkami Izby opracowujemy kompleksową

ofertę eksportową.

 

Przygotowujemy się również do spotkania z Agencją Rynku Rolnego, na którym będziemy wspierać tworzenie strategii promocyjnej branży rolno-spożywczej na rok 2017.

 

Zdjęcia naszego stoiska na Międzynarodowych Targach Łódzkich możecie zobaczyć na naszym Facebooku https://www.facebook.com/JestemBio/

Zachęcamy, by nas polubić.

 

Polska Izba Żywności Ekologicznej planuje swoją pierwszą kampanię promocyjną.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowywanego projektu. 


Download
PIZE_prezentacja_pierwszej_kampanii prom[...]
Dokument PDF [264.2 KB]
http://zwalcznude.pl/pize_pliki/statut_PIZE_FINAL_z_10_sierpnia_2017.pdf

EKO WYDARZENIA
 

ECOTIME

 

KIEDY: 28.01-29.01.2017r.

GDZIE: Targi Kielce, ul. Zakładowa 1 , 25-672 Kielce

KONTAKT: www.targikielce.pl

 

VI Targi Produktów Ekologicznych, Tradycyjnych i Naturlanych Eco Time to ważny punkt w kalendarzu dla wszystkich którzy działają w tej rozwijającej się w naszym kraju branży. W szerokim zakresie branżowym wystawy znajdzie się: żywność ekologiczna, naturalna, wysokiej jakości (artykuły spożywcze, produkty regionalne, regionalne browary i napoje), oferty gospodarstw ekologicznych (produkty rolne, oferta agroturystyczna), kosmetyki ekologiczne, naturalne, parafarmaceutyki, suplementy, ekologiczne środki czystości oraz produkty dla dzieci.

 

Nowa nazwa, nowe możliwości – nowe oblicze ekologii w Targach Kielce

Przez pięć lat Wszyscy, dla których ekologia w codziennym życiu jest kwestią priorytetową skupili swoją uwagę na Targach EcoFamily Ekologia dla Rodziny. Analizując potrzeby rynku Targi Kielce zmieniają charakter wydarzenia. Targi Produktów Ekologicznych, Tradycyjnych

i Naturalnych – EcoTime, bo taką nazwę będzie nosiła teraz wystawa z pewnością zadowolą jeszcze większą grupę odbiorców rynku ekologicznego, tych branżowych jak również klientów indywidualnych.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.