Jemy Eko 

Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Poloniakiem realizuje operację pn. „Jemy Eko”. Jej celem jest promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie konsumentów w zakresie podstawowych, praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych, w tym pod kątem ich krajowego i lokalnego pochodzenia. Cel ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe produkty organiczne.

Drugim głównym celem projektu jest zachęcanie rolników do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji rolnej oraz wspieranie ich w organizowaniu krótkich, lokalnych łańcuchów dostaw, powiązanych z określonymi grupami odbiorców (konsumentów). Krótkie łańcuchy dostaw ekoproduktów w projekcie będą prezentowane jako przedsięwzięcia ekoinnowacyjne organizacyjnie, warte zainteresowania i zaangażowania ze strony producentów i dystrybutorów żywności.

Grupy docelowe projektu to:
 • Konsumenci żywności zainteresowani zakupem produktów wysokiej jakości żywieniowej i zdrowotnej, do których należą certyfikowane produkty ekologiczne. Do grupy tej należą w szczególności osoby młode oraz rodzice dbający o zdrowe odżywianie dzieci i całej rodziny. Pod względem demograficznym są to w przeważającej mierze mieszkańcy miast, osoby wykształcone i korzystające z internetowych środków komunikacji. Grupa ta obejmuje beneficjentów z obszaru całej Polski.
 • Producenci żywności (rolnicy), zarówno posiadający już atest produkcji metodami ekologicznymi, jak i będący w trakcie przestawiania gospodarstwa na ekoprodukcję, jak również rolnicy w różnym stopniu zainteresowani rozpoczęciem produkcji żywności metodami ekologicznymi. Grupa docelowa obejmuje obszar całej Polski. Do grupy tej zaliczają się również przetwórcy oraz dystrybutorzy żywności jako interesariusze łańcucha dostaw.
W ramach operacji zaplanowano realizację następujących działań:
 • 3 stoiska wystawiennicze – dwa na targach żywności (targi Biocontracting w Nadarzynie i Natura Foods w Łodzi) oraz jedno stoisko podczas Narodowego Dnia Sportu;
 • 10 artykułów informacyjno-edukacyjnych, podzielonych na dwie grupy adresatów: konsumentów oraz producentów żywności;
 • 3 foldery informacyjne dla trzech grup odbiorców: konsumentów, sklepów detalicznych oraz rolników i przetwórców polskiej żywności ekologicznej;
 • 2 filmy promujące żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję;
 • kampanię PR w Internecie promująca żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję.
Planowane efekty działań:
 • 3 tys.osób odwiedzających stoiska na targach, poinformowanych w sposób bezpośredni w zakresie tematycznym objętym operacją;
 • 10 artykułów informacyjno-promocyjnych na temat żywności ekologicznej opublikowanych w internecie (planowane 4 tys. pobrań/wyświetleń artykułów ze strony internetowej);
 • 3 foldery promocyjne w nakładzie 5 tys. sztuk – opracowane, wydane i rozdystrybuowane zainteresowanym osobom;
 • spot i film na temat certyfikowanych produktów ekologicznych (planowana liczba emisji i pobrań dla spotu 20 tys., dla filmu 3 tys.);
 • 100 tys. odbiorów kampanii promocyjnej w Internecie.

Podsumowanie Targów Natura Food

W dniu 12-14.10.2018 Polska Izba Żywności Ekologicznej w ramach operacji Jemy Eko miała swoje stoisko numer 221 podczas XI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I NATURALNEJ NATURA FOOD, które odbyły się w Hali Expo w Łodzi. Na targach promowaliśmy polskie ekologiczne produkty spożywcze oraz symbol zielonego listka. Rozdaliśmy około 300 folderów informacyjnych do odbiorcy detalicznego - konsumenta: materiały pokazujące dlaczego warto żywić się certyfikowaną żywnością ekologiczną, około 1000 folderów informacyjnych do dystrybutorów - sklepy detaliczne: materiały zachęcające do włączania do oferty handlowej asortymentów produktów ekologicznych oraz 3000 folderów dla rolników i przetwórców polskiej żywności ekologicznej. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i mediów udało nam się przeprowadzić około 30 rozmów z przedsiębiorcami zainteresowanymi przystąpieniem do Polskiej Izby Żywności Ekologicznej oraz około kilkudziesięciu rozmów innych branżowych. Odbyliśmy również około 100 rozmów na temat żywności ekologicznej z konsumentami. Podczas rozmów poruszaliśmy tematy na temat łańcuchów dostaw, podejmowaniu współpracy i zawiązywania partnerstw branżowych, o korzyściach związanych z udziałem w targach.


Zaproszenie na stoisko PIŻE podczas Targów Natura Food
Polska Izba Żywości Ekologicznej zaprasza na swoje stoisko numer 221 organizowane  w ramach projektu Jemy Eko, które będzie miało miejsce na XI Międzynarodowych Targach  żywności ekologicznej i naturalnej Natura Food w dniach 12-14 października 2018 w Łodzi.  Na targach będziemy promować polskie ekologiczne produkty spożywcze oraz symbol  zielonego listka. Będziemy dystrybuować foldery informacyjne do dystrybutorów - sklepy  detaliczne: materiały zachęcające do włączania do oferty handlowej asortymentów produktów  ekologicznych.
Podsumowanie pikniku w ramach Narodowego Dnia Sportu

W dniu 15.09.2018 Polska Izba Żywności Ekologicznej w ramach operacji Jemy Eko uczestniczyła w pikniku z okazji Narodowego Dnia Sportu na błoniach PGE Narodowego. Na Pikniku promowaliśmy polskie ekologiczne produkty spożywcze oraz symbol zielonego listka. Rozdaliśmy około 5 000 folderów informacyjne do odbiorcy detalicznego - konsumenta: materiały pokazujące dlaczego warto żywić się certyfikowaną żywnością ekologiczną. Na stoisku Polskiej Izby Żywności Ekologicznej prowadziliśmy degustację ekologicznych produktów naszych członków min: Naturavena, Niro, Bioveri, Dary Natury, Eko-Wital, Poloniak, Bio food, Piekarni Gzik i wiele innych. Naszym gościem specjalnym była Katarzyna Bosacka polska dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka publikacji na temat zdrowia, urody, nauki, medycyny i wychowania dzieci, która odbyła wiele rozmów na temat ekologii i znaczenia zielonego listka Na naszym stanowisku odbywały się warsztaty dietetyczne z Panią Martyną Smolińską, która razem z gośćmi przygotowywała kulki mocy z ekologicznych Produktów. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i mediów.


Zapraszamy na stoisko Polskiej Izby Żywości Ekologicznej, które będzie miało miejsce na błoniach PGE Narodowego. Piknik organizowany będzie w ramach Narodowego Dnia Sportu 15 września w godzinach 12:00-17:00. Na targach będziemy promować polskie ekologiczne produkty spożywcze oraz symbol zielonego listka. Będziemy dystrybuować foldery informacyjne do odbiorcy detalicznego - konsumenta: materiały pokazujące dlaczego warto żywić się certyfikowaną żywnością ekologiczną. Na stoisku Polskiej Izby Żywności Ekologicznej będziemy prowadzić degustację ekologicznych produktów naszych członków min: Naturavena, Niro, Bioveri, Dary Natury, Microfood, Eko-Wital, Poloniak, Bio food i wiele innych. Naszym gościem specjalnym będzie Katarzyna Bosacka polska dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka publikacji na temat zdrowia, urody, nauki, medycyny i wychowania dzieci. Katarzyna Bosacka autorka i prezenterka programu telewizyjnego „Wiem co jem”, wprowadzi w temat ekologicznego żywienia. .Na naszym stanowisku nie zabraknie również dietetyka, który będzie prowadził porady oraz warsztaty kulinarne z ekologicznych produktów.


Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Rolnicy i przetwórcy opowiadają o swoich doświadczeniach z produkcją ekologiczną.

http://jemyeko.com/zobacz-film-o-produkcji-ekologicznej/

https://www.youtube.com/watch?v=b1HBZmstcm4&t=1s

Film powstał w ramach realizacji projektu JEMY EKO

Naszym celem jest promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie podstawowych i praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych przez konsumentów, w tym pod kątem krajowości i lokalności pochodzenia tych produktów. Cel ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe ekoprodukty.

Zapraszamy również do obejrzenia spotu kampanii „Jemy eko”, w którym o produktach ekologicznych opowiadają najmłodsi konsumenci.

http://jemyeko.com/dzieci-wiedza-co-dobre/

https://www.youtube.com/watch?v=fzffQD2th7E

 

 

Więcej o projekcie: www.jemyeko.com


Targi BioContacting

 

W dniach 18-20 maja odbyły się targi w Nadarzynie BioContracting. Polska Izba Żywności Ekologicznej, miała swoje stoisko. Izba w ramach targów odbyła około 40 rozmów z potencjalnymi członkami. Zainteresowanie naszym stoiskiem było duże, po targach zyskaliśmy nowych członków, którzy mamy nadzieje będą aktywnie działać. W czasie targów odbyło się również Walne zgromadzenie naszej Izby w ramach którego poruszone były tematy związane z projektem „JEMY EKO”. Na naszym stoisku dystrybułowane były ulotki na temat żywności ekologicznej oraz odbyła się prezentacja produktów ekologicznych należących do naszych członków.


Podsumowanie projektu Jemy Eko

Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Poloniakiem zrealizowała operację
pt. „Jemy Eko”

Celem operacji było: promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie podstawowych i praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych przez konsumentów, w tym pod kątem krajowości i lokalności pochodzenia tych produktów. Cel ten przekładał się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe ekoprodukty.

Z wyż. wym. celem tym wiązał się drugi główny cel projektu, którym było zachęcanie rolników do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji rolnej oraz wspieranie ich w organizowaniu krótkich, lokalnych łańcuchów dostaw, powiązanych z określonymi grupami odbiorców (konsumentów). Krótkie łańcuchy dostaw ekoprodutków w projekcie były prezentowane jako przedsięwzięcia ekoinnowacyjne organizacyjnie, warte zainteresowania i zaangażowania ze strony producentów i dystrybutorów żywności.

Grupą docelową operacji byli:

·             konsumenci żywności zainteresowani nabywaniem produktów wysokiej jakości żywieniowej i zdrowotnej, do których należą certyfikowane produkty ekologiczne. Do grupy tej należą w szczególności osoby młode oraz rodzice zainteresowani zdrowym odżywianiem dzieci i członków swoich rodzin. Pod względem ilościowym są to w przeważającej mierze mieszkańcy miast, osoby wykształcone i korzystające z internetowych środków komunikacji. Ta grupa celowa obejmuje beneficjentów z obszaru całej Polski.

·             producenci żywności (rolnicy), zarówno Ci posiadający już atest produkcji metodami ekologicznymi, jak i Ci w trakcie przestawiania gospodarstwa na ekoprodukcję, jak również rolnicy w różnym stopniu zainteresowani podjęciem się produkcji żywności metodami ekologicznymi. Grupa docelowa obejmuje obszar całej Polski. Do grupy tej zaliczają się również przetwórcy oraz dystrybutorzy żywności jako interesariusze łańcucha dostaw.

 

W ramach operacji zrealizowano następujące formy:

·             3 Stoiska wystawiennicze: 2 na Targach żywności (Targi Biocontracting w Nadarzynie18-20.05.2018 i Natura Foods w Łodzi 12-14.10.2018 oraz  1 stoisko podczas Narodowego Dnia Sportu 15.09.2018 Targi Biocontracting w Nadarzynie oraz Natura Foods w Łodzi  to największe wydarzenia targowe branży żywności ekologicznej w Polsce. Poprzez udział w obu targach dotarliśmy do rolników, przetwórców, producentów i stworzyliśmy sieć kontaktów ułatwiając drogę ekologicznego towaru od jego wyprodukowania  – aż do klienta detalicznego. Narodowy Dzień Sportu to wielkie wydarzenie, które skupiło wokół siebie ludzi, dla których zdrowie jest bardzo ważne, stąd była to świetna okazja by dotrzeć do odbiorcy ostatecznego. 80% odwiedzających piknik były to rodziny z dziećmi deklarujące, że chcą się zdrowo odżywiać. Na stoisku były również udzielane informacje dla rolników i dystrybutorów zainteresowanych rozwojem ekologicznych metod  produkcji i dystrybucji swoich produktów, w tym współpracą branżową oraz tworzeniem i udziałem w krótkich łańcuchach dostaw żywności.

 

·             12 artykułów informacyjno-edukacyjnych, podzielonych na dwie grupy adresatów: konsumentów oraz producentów żywności; Opublikowaliśmy 12 artykułów tematycznych, które w sumie przeczytało ponad 3.000 osób na naszej stronie oraz kilkadziesiąt tysięcy na stronach promujących nasze treści. Powstały artykuły:

·       Żywność ekologiczna czy konwencjonalna.

·       Ekologiczne zakupy.

·       Ekologiczne warzywa i owoce.

·       Ekologiczny nabiał.

·       Ekologiczne mięso.

·       Wieś przyjazna dla życia, zdrowia i wypoczynku.

·       Żywność ekologiczna w żywieniu dzieci.

·       Produkcja ekologiczna a konwencjonalna – jaka różnica?

·       Przestawianie produkcji rolnej na metody ekologiczne – dlaczego warto.

·       Ekologiczne łańcuchy dostaw – marketing przyszłości

              Wszystkie artykuły dostępne są na naszej stronie w biurze prasowym https://jemyeko.com/media/

 

·             3 foldery informacyjne dla 3 grup odbiorców: konsumentów, sklepy detaliczne oraz rolników i przetwórców polskiej żywności ekologicznej; Foldery zostały rozdane podczas targów, w których uczestniczyliśmy w ramach projektu Jemy eko. Dodatkowo Członkowie we własnym zakresie dystrybuowali swoimi kanałami foldery. Nasz Dodatkowy partner Ksow Ekołan rozdawał foldery dla rolników w swoim regionie.

 

·             2 filmy promujące żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję;

·       „Produkujemy eko” – film informacyjny na temat żywności ekologicznej, Film o długości 7:43 min., emitowany w internecie na kanale YouTube oraz fanpage’u kampanii na Facebooku. Całkowita liczba wyświetleń: 5.902, link do filmu https://jemyeko.com/zobacz-film-o-produkcji-ekologicznej/

·       „Jemy eko – dzieci wiedzą lepiej” –Spot o długości 1:42 min., emitowany w internecie na kanale YouTube oraz fanpage’u kampanii na Facebooku. Całkowita liczba wyświetleń 20.541. link do spotu https://jemyeko.com/dzieci-wiedza-co-dobre/

·             Kampania PR-owa w Internecie promująca żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję.

·       Przeprowadziliśmy Kampanie PR w internecie, mediach tradycyjnych oraz społecznościowych. Zrealizowaliśmy następujące działania:

-dystrybucja do dziennikarzy i blogerów koszy z produktami ekologicznymi wraz z informacją o starcie kampanii Jemy Eko

-dystrybucja do mediów 6 informacji prasowych na temat żywności ekologicznej oraz rolnictwa ekologicznego

-przygotowanie 3 infografik wykorzystanych w artykułach na www, do postów na FB oraz w informacjach prasowych do mediów

-utworzenie fanpage’a kampanii na Facebooku i jego prowadzenie (zasilanie treścią tekstową, graficzną, video), moderacja

·       Przygotowaliśmy stronę internetową www.jemyeko.com oraz jej kontent, infografiki.

Strona pełniła kilka funkcji:

- punkt informacyjny; to tutaj znajdują się nasze artykuły, informacje o żywności ekologicznej i baza miejsc, w których można się w taką żywności zaopatrzyć

-strona jest też miejscem wymiany informacji między kontrahentami – producentami i odbiorcami żywności; na niej zbudowaliśmy możliwość zaczerpnięcia kontaktu i informacji

Strona składa się z kilkudziesięciu podstron podzielonych pod kątem odbiorcy na:

- informacje dla konsumentów i odbiorców ostatecznych – komplet informacji opisanych powyżej, co to jest żywność ekologiczna i czemu warto się nią żywić, czym różni się od żywności konwencjonalnej i jak jest oznaczana, gdzie można ją nabyć (baza punktów), informacje o rolnikach i przetwórcach ekologicznych, żywności certyfikowanej itp.

- informacje dla rolników – platforma wymiany dobrych praktyk, baza danych, informacje wspierające ich kanały dystrybucyjne, skracające łańcuch dostaw, informacje wspierające rozpoczęcie produkcji ekologicznej, proces certyfikowania itp.

- sklepy i dystrybutorzy – czyli komplet informacji o producentach żywności ekologicznej, baza, możliwość wymiany kontaktów i podpowiedzi na temat zaopatrzenia sklepu w asortyment ekologiczny

wyniki operacji/efekty

·             3000 osób odwiedzających stoiska zostało poinformowanych w sposób bezpośredni w zakresie tematycznym objętym operacją;

·             opublikowano w Internecie 12 artykułów informacyjno-promocyjnych na temat żywności ekologicznej

·             opracowano, wydano i rozdystrybuowano zainteresowanym osobom 3 foldery promocyjne w nakładzie 5 tys.;

·             wyprodukowano spot i film na temat certyfikowanych produktów ekologicznych (liczba emisji i pobrań dla spotu 20.541., dla filmu 5.902);

·             152.591 odbiorów kampanii promocyjnej w Internecie.
 

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Odwiedź portal www.ksow.pl zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść Polska Izba Żywności Ekologicznej www.pize.info.pl