Jemy Eko 

Polska Izba Żywności Ekologicznej w partnerstwie z Fundacją Zwalcz Nudę, Kujawsko – Pomorskim Stowarzyszeniem Producentów Ekologicznych EKOŁAN oraz Poloniakiem realizuje operację
pt. „Jemy Eko”

Celem operacji jest: promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie podstawowych i praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych przez konsumentów, w tym pod kątem krajowości i lokalności pochodzenia tych produktów. Cel ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe ekoprodukty.

Z wyż. wym. celem tym wiąże się drugi główny cel projektu, którym jest zachęcanie rolników do przechodzenia na ekologiczne metody produkcji rolnej oraz wspieranie ich w organizowaniu krótkich, lokalnych łańcuchów dostaw, powiązanych z określonymi grupami odbiorców (konsumentów). Krótkie łańcuchy dostaw ekoprodutków w projekcie będą prezentowane jako przedsięwzięcia ekoinnowacyjne organizacyjnie, warte zainteresowania i zaangażowania ze strony producentów i dystrybutorów żywności.

Grupą docelową operacji są:

·             konsumenci żywności zainteresowani nabywaniem produktów wysokiej jakości żywieniowej i zdrowotnej, do których należą certyfikowane produkty ekologiczne. Do grupy tej należą w szczególności osoby młode oraz rodzice zainteresowani zdrowym odżywianiem dzieci i członków swoich rodzin. Pod względem ilościowym są to w przeważającej mierze mieszkańcy miast, osoby wykształcone i korzystające z internetowych środków komunikacji. Ta grupa celowa obejmuje beneficjentów z obszaru całej Polski.

·             producenci żywności (rolnicy), zarówno Ci posiadający już atest produkcji metodami ekologicznymi, jak i Ci w trakcie przestawiania gospodarstwa na ekoprodukcję, jak również rolnicy w różnym stopniu zainteresowani podjęciem się produkcji żywności metodami ekologicznymi. Grupa docelowa obejmuje obszar całej Polski. Do grupy tej zaliczają się również przetwórcy oraz dystrybutorzy żywności jako interesariusze łańcucha dostaw.

W ramach operacji zaplanowano realizację następujących form:

·             3 Stoiska wystawiennicze: 2 na Targach żywności (Targi Biocontracting w Nadarzynie i Natura Foods w Łodzi oraz  1 stoisko podczas Narodowego Dnia Sportu );

·             10 artykułów informacyjno-edukacyjnych, podzielonych na dwie grupy adresatów: konsumentów oraz producentów żywności;

·             3 foldery informacyjne dla 3 grup odbiorców: konsumentów, sklepy detaliczne oraz rolników i przetwórców polskiej żywności ekologicznej;

·             2 filmy promujące żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję;

·             Kampania PR-owa w Internecie promująca żywność i żywienie ekologiczne oraz ekologiczną produkcję.

Planowane wyniki operacji/efekty

·             3000 osób odwiedzających stoiska poinformowanych w sposób bezpośredni w zakresie tematycznym objętym operacją;

·             opublikowanych w internecie 10 artykułów informacyjno-promocyjnych na temat żywności ekologicznej (planowane 4000 pobrań/wyświetleń artykułów ze strony internetowej);

·             opracowane, wydane i rozdystrybuowane zainteresowanym osobom 3 foldery promocyjne w nakładzie 5 tys.;

·             wyprodukowany spot i film na temat certyfikowanych produktów ekologicznych (planowana liczba emisji i pobrań dla spotu 20 tys., dla filmu 3.000);

·             100 tys. odbiorów kampanii promocyjnej w Internecie.

Podsumowanie Targów Natura Food

W dniu 12-14.10.2018 Polska Izba Żywności Ekologicznej w ramach operacji Jemy Eko miała swoje stoisko numer 221 podczas XI MIĘDZYNARODOWE TARGI ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ I NATURALNEJ NATURA FOOD, które odbyły się w Hali Expo w Łodzi. Na targach promowaliśmy polskie ekologiczne produkty spożywcze oraz symbol zielonego listka. Rozdaliśmy około 300 folderów informacyjnych do odbiorcy detalicznego - konsumenta: materiały pokazujące dlaczego warto żywić się certyfikowaną żywnością ekologiczną, około 1000 folderów informacyjnych do dystrybutorów - sklepy detaliczne: materiały zachęcające do włączania do oferty handlowej asortymentów produktów ekologicznych oraz 3000 folderów dla rolników i przetwórców polskiej żywności ekologicznej. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i mediów udało nam się przeprowadzić około 30 rozmów z przedsiębiorcami zainteresowanymi przystąpieniem do Polskiej Izby Żywności Ekologicznej oraz około kilkudziesięciu rozmów innych branżowych. Odbyliśmy również około 100 rozmów na temat żywności ekologicznej z konsumentami. Podczas rozmów poruszaliśmy tematy na temat łańcuchów dostaw, podejmowaniu współpracy i zawiązywania partnerstw branżowych, o korzyściach związanych z udziałem w targach.


Zaproszenie na stoisko PIŻE podczas Targów Natura Food
Polska Izba Żywości Ekologicznej zaprasza na swoje stoisko numer 221 organizowane  w ramach projektu Jemy Eko, które będzie miało miejsce na XI Międzynarodowych Targach  żywności ekologicznej i naturalnej Natura Food w dniach 12-14 października 2018 w Łodzi.  Na targach będziemy promować polskie ekologiczne produkty spożywcze oraz symbol  zielonego listka. Będziemy dystrybuować foldery informacyjne do dystrybutorów - sklepy  detaliczne: materiały zachęcające do włączania do oferty handlowej asortymentów produktów  ekologicznych.
Podsumowanie pikniku w ramach Narodowego Dnia Sportu

W dniu 15.09.2018 Polska Izba Żywności Ekologicznej w ramach operacji Jemy Eko uczestniczyła w pikniku z okazji Narodowego Dnia Sportu na błoniach PGE Narodowego. Na Pikniku promowaliśmy polskie ekologiczne produkty spożywcze oraz symbol zielonego listka. Rozdaliśmy około 5 000 folderów informacyjne do odbiorcy detalicznego - konsumenta: materiały pokazujące dlaczego warto żywić się certyfikowaną żywnością ekologiczną. Na stoisku Polskiej Izby Żywności Ekologicznej prowadziliśmy degustację ekologicznych produktów naszych członków min: Naturavena, Niro, Bioveri, Dary Natury, Eko-Wital, Poloniak, Bio food, Piekarni Gzik i wiele innych. Naszym gościem specjalnym była Katarzyna Bosacka polska dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka publikacji na temat zdrowia, urody, nauki, medycyny i wychowania dzieci, która odbyła wiele rozmów na temat ekologii i znaczenia zielonego listka Na naszym stanowisku odbywały się warsztaty dietetyczne z Panią Martyną Smolińską, która razem z gośćmi przygotowywała kulki mocy z ekologicznych Produktów. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników i mediów.


Zapraszamy na stoisko Polskiej Izby Żywości Ekologicznej, które będzie miało miejsce na błoniach PGE Narodowego. Piknik organizowany będzie w ramach Narodowego Dnia Sportu 15 września w godzinach 12:00-17:00. Na targach będziemy promować polskie ekologiczne produkty spożywcze oraz symbol zielonego listka. Będziemy dystrybuować foldery informacyjne do odbiorcy detalicznego - konsumenta: materiały pokazujące dlaczego warto żywić się certyfikowaną żywnością ekologiczną. Na stoisku Polskiej Izby Żywności Ekologicznej będziemy prowadzić degustację ekologicznych produktów naszych członków min: Naturavena, Niro, Bioveri, Dary Natury, Microfood, Eko-Wital, Poloniak, Bio food i wiele innych. Naszym gościem specjalnym będzie Katarzyna Bosacka polska dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka publikacji na temat zdrowia, urody, nauki, medycyny i wychowania dzieci. Katarzyna Bosacka autorka i prezenterka programu telewizyjnego „Wiem co jem”, wprowadzi w temat ekologicznego żywienia. .Na naszym stanowisku nie zabraknie również dietetyka, który będzie prowadził porady oraz warsztaty kulinarne z ekologicznych produktów.


Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Rolnicy i przetwórcy opowiadają o swoich doświadczeniach z produkcją ekologiczną.

http://jemyeko.com/zobacz-film-o-produkcji-ekologicznej/

https://www.youtube.com/watch?v=b1HBZmstcm4&t=1s

Film powstał w ramach realizacji projektu JEMY EKO

Naszym celem jest promowanie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności, informowanie oraz edukowanie społeczeństwa w zakresie podstawowych i praktycznych zasad i sposobów identyfikacji ekologicznych produktów spożywczych przez konsumentów, w tym pod kątem krajowości i lokalności pochodzenia tych produktów. Cel ten przekłada się na stymulowanie ekologicznego patriotyzmu konsumenckiego i popytu na krajowe ekoprodukty.

Zapraszamy również do obejrzenia spotu kampanii „Jemy eko”, w którym o produktach ekologicznych opowiadają najmłodsi konsumenci.

http://jemyeko.com/dzieci-wiedza-co-dobre/

https://www.youtube.com/watch?v=fzffQD2th7E

 

 

Więcej o projekcie: www.jemyeko.com


Targi BioContacting

 

W dniach 18-20 maja odbyły się targi w Nadarzynie BioContracting. Polska Izba Żywności Ekologicznej, miała swoje stoisko. Izba w ramach targów odbyła około 40 rozmów z potencjalnymi członkami. Zainteresowanie naszym stoiskiem było duże, po targach zyskaliśmy nowych członków, którzy mamy nadzieje będą aktywnie działać. W czasie targów odbyło się również Walne zgromadzenie naszej Izby w ramach którego poruszone były tematy związane z projektem „JEMY EKO”. Na naszym stoisku dystrybułowane były ulotki na temat żywności ekologicznej oraz odbyła się prezentacja produktów ekologicznych należących do naszych członków.

„Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”

Odwiedź portal www.ksow.pl zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Instytucja odpowiedzialna za treść Polska Izba Żywności Ekologicznej www.pize.info.pl